Nyheder

underside_presening_fotograf_trine_abild_christensen

To spændende onsdage

På onsdag 17. april har vi Affaldsindsamling. Husk også lodsedlerne!

Vi har igen i år tilmeldt os den store affaldsindsamling, der arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening.
Kan vi mon slå rekorden fra sidste år på 104 kg.?
Arrangementet er for alle spejdere, søskende, forældre, venner og kammerater.
Vi mødes kl. 18.00 ved flagstangen og deler os op i patruljer, og så er det ellers ud i området og samle affald sammen.
Vi har plastposer og handsker, og glæder os til at se rigtig mange, så vi kan få ryddet op i lokalområdet.

Lodsedler
Det er også onsdag 17. april man skal afregne for lodsedler. Salget slutter og vi skal have alle lodsedler og penge retur. Anette vil være i hytten, klar til at afregne.
Det bliver spændende at finde ud af hvilken spejder i hver gren, der har solgt flest lodder. Præmien bliver delt ud onsdag 24. maj.

 

Onsdag 24. april skal alle spejdere aflægge Spejderløftet og så er forældrecaféen åben…

Alle spejdere skal møde præcist og være klar ved flagstangen kl. 18.00
Vi afholder FULDMÅNEMØDE, hvor spejderne aflægger Spejderløftet og får udleveret Årsstjerner, Mødestjerner og andre mærker (duelighedstegn) de har gjort sig fortjent til.
Ceremonien forventes at tage en god time, hvorefter der er almindeligt spejdermøde.
Forældre og søskende er velkommen og efter ceremonien holder vores Forældrepatruljeudvalg åben Café, hvor der serveres kaffe, te og kage.

Spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

Spejderløftet:
Jeg lover at overholde spejderloven.

Spejdermotto:
Vær Beredt

Forældrecaféen er åben…
Forældrepatruljeudvalget afholder åben Café onsdag 24. april, hvor man kan mødes med de andre forældre over en kop kaffe/te og kage, samt høre hvilke projekter der er gang i, og hvad man kan hjælpe til med. Caféen åbner lige efter spejderne har fået udleveret mærker og aflagt spejderløftet.
Mød op og støt gruppen og kom med i en forældrepatrulje. Der er masser af projekter, både store og små.
Vi har brug for hjælpen, så børnene kan have perfekte rammer til at få en masse gode oplevelser, blive udviklet og få gode kammerater. :o)